Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị vướng mắc tại những dự án nghìn tỉ ở Đà Nẵng

Hàng trăm người dân mệt mỏi sau 4 năm đợi nhà ở dự án Đa Phước (TP.Đà Nẵng). Ảnh: Thuỳ Trang chụp năm 2020.
Hàng trăm người dân mệt mỏi sau 4 năm đợi nhà ở dự án Đa Phước (TP.Đà Nẵng). Ảnh: Thuỳ Trang chụp năm 2020.
Hàng trăm người dân mệt mỏi sau 4 năm đợi nhà ở dự án Đa Phước (TP.Đà Nẵng). Ảnh: Thuỳ Trang chụp năm 2020.
Lên top