Bộ Xây dựng đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp

Giá nguyên vật liệu xây dựng tăng cao, có loại đột biến. Ảnh: Cao Nguyên
Giá nguyên vật liệu xây dựng tăng cao, có loại đột biến. Ảnh: Cao Nguyên
Giá nguyên vật liệu xây dựng tăng cao, có loại đột biến. Ảnh: Cao Nguyên
Lên top