Bộ Xây dựng đề nghị tìm "lỗi" trong các luật quy hoạch, xây dựng

Bộ Xây dựng đề nghị tìm lỗi trong các luật quy hoạch, xây dựng. Ảnh Cao Nguyên.
Bộ Xây dựng đề nghị tìm lỗi trong các luật quy hoạch, xây dựng. Ảnh Cao Nguyên.
Bộ Xây dựng đề nghị tìm lỗi trong các luật quy hoạch, xây dựng. Ảnh Cao Nguyên.
Lên top