Bộ Xây dựng “chỉ đường” miễn giấy phép cho doanh nghiệp sai quy định

Dự án Dreamland Hồ Tây. Ảnh Cao Nguyên.
Dự án Dreamland Hồ Tây. Ảnh Cao Nguyên.
Dự án Dreamland Hồ Tây. Ảnh Cao Nguyên.
Lên top