Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bộ trưởng Xây dựng: Cuối năm 2016, đầu 2017 sẽ dư thừa nhà cao cấp