Bộ trưởng Phạm Hồng Hà: “Đã đủ pháp lý quản lý condotel”

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà. Ảnh PV
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà. Ảnh PV
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà. Ảnh PV
Lên top