Bộ trưởng Bộ Xây dựng: “DN có vấn đề gì, cứ gửi thẳng cho tôi”