Bộ TNMT yêu cầu xử lý việc khai thác đất trái phép mà Báo Lao Động phản ánh

Tại huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc), không khó để tìm thấy những quả đồi nham nhở, bị đào bới suốt ngày đêm.
Tại huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc), không khó để tìm thấy những quả đồi nham nhở, bị đào bới suốt ngày đêm.
Tại huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc), không khó để tìm thấy những quả đồi nham nhở, bị đào bới suốt ngày đêm.
Lên top