Bộ Tài nguyên và Môi trường: Hành lang pháp lý cho Condotel rất rõ ràng

Ông Mai Văn Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai nói về hành lang pháp lý cho condotel. Ảnh: Hà Phan
Ông Mai Văn Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai nói về hành lang pháp lý cho condotel. Ảnh: Hà Phan
Ông Mai Văn Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai nói về hành lang pháp lý cho condotel. Ảnh: Hà Phan
Lên top