Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng:

Bổ sung nhiều trường hợp được miễn xin giấy phép xây dựng

Sắp tới, nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng sẽ được đơn giản hóa. Ảnh: Thông Chí
Sắp tới, nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng sẽ được đơn giản hóa. Ảnh: Thông Chí
Sắp tới, nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng sẽ được đơn giản hóa. Ảnh: Thông Chí
Lên top