“Bộ não” tham gia quy hoạch thành phố thông minh

Với đô thị thông minh, mọi hoạt động của thành phố từ quản lý chất thải đến phát hiện tội phạm… cũng đều được tính toán, xử lý thông minh và tức thời nhờ sự hỗ trợ công nghệ. Ảnh: TNG
Với đô thị thông minh, mọi hoạt động của thành phố từ quản lý chất thải đến phát hiện tội phạm… cũng đều được tính toán, xử lý thông minh và tức thời nhờ sự hỗ trợ công nghệ. Ảnh: TNG
Với đô thị thông minh, mọi hoạt động của thành phố từ quản lý chất thải đến phát hiện tội phạm… cũng đều được tính toán, xử lý thông minh và tức thời nhờ sự hỗ trợ công nghệ. Ảnh: TNG
Lên top