Bộ Công an vào cuộc điều tra việc đầu tư 2 dự án của VICEM ở Hà Nội

Dự án Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem tại lô 10E6 Khu đô thị mới Cầu Giấy. Ảnh Anh Huy.
Dự án Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem tại lô 10E6 Khu đô thị mới Cầu Giấy. Ảnh Anh Huy.
Dự án Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem tại lô 10E6 Khu đô thị mới Cầu Giấy. Ảnh Anh Huy.
Lên top