Bịt kẽ hở trong Luật đất đai: Sửa đổi Luật Đất đai 2013 là yêu cầu cấp bách

Một khu chung cư mới ở Hà Nội. Ảnh: Cao Nguyên
Một khu chung cư mới ở Hà Nội. Ảnh: Cao Nguyên
Một khu chung cư mới ở Hà Nội. Ảnh: Cao Nguyên
Lên top