Bình Thuận thu hồi dự án khu du lịch 100 tỉ đồng

Dự án Khu liên hợp hồ điều hòa, chỉnh trang đô thị và dịch vụ thương mại Hưng Long, TP Phan Thiết bị thu hồi. Ảnh: Ng.L.
Dự án Khu liên hợp hồ điều hòa, chỉnh trang đô thị và dịch vụ thương mại Hưng Long, TP Phan Thiết bị thu hồi. Ảnh: Ng.L.
Dự án Khu liên hợp hồ điều hòa, chỉnh trang đô thị và dịch vụ thương mại Hưng Long, TP Phan Thiết bị thu hồi. Ảnh: Ng.L.
Lên top