Bình Dương: Yêu cầu người dân tránh xa khỏi căn nhà 4 tầng bị nghiêng 0,5m

Lên top