Bình Dương: Công an cảnh báo lừa đảo thông qua đặt cọc mua bán đất

Công an Bình Dương cảnh báo lừa đảo thông qua mua bán đất. Ảnh: Đình Trọng
Công an Bình Dương cảnh báo lừa đảo thông qua mua bán đất. Ảnh: Đình Trọng
Công an Bình Dương cảnh báo lừa đảo thông qua mua bán đất. Ảnh: Đình Trọng
Lên top