Bình Dương: Căn nhà mới xây bị nghiêng 0,5m đã trở lại vị trí ban đầu

Căn nhà bị nghiêng 0,5m đã trở về vị trí ban đầu. Ảnh: Đình Trọng
Căn nhà bị nghiêng 0,5m đã trở về vị trí ban đầu. Ảnh: Đình Trọng
Căn nhà bị nghiêng 0,5m đã trở về vị trí ban đầu. Ảnh: Đình Trọng
Lên top