Bình Dương, Bình Phước: Cảnh báo sốt đất và ra biện pháp ngăn chặn

Cơn sốt đất ảo ở huyện Hớn Quản, Bình Phước vừa tạm lắng thì ở huyện Chơn Thành lại nóng lên. Ảnh: Đình Trọng
Cơn sốt đất ảo ở huyện Hớn Quản, Bình Phước vừa tạm lắng thì ở huyện Chơn Thành lại nóng lên. Ảnh: Đình Trọng
Cơn sốt đất ảo ở huyện Hớn Quản, Bình Phước vừa tạm lắng thì ở huyện Chơn Thành lại nóng lên. Ảnh: Đình Trọng
Lên top