Bình Định: Trả lại 48.600 m2 mặt biển ở Mũi Tấn

Khu lấn biển khu vực Mũi Tấn lúc còn bị bỏ hoang. Ảnh: N.T
Khu lấn biển khu vực Mũi Tấn lúc còn bị bỏ hoang. Ảnh: N.T
Khu lấn biển khu vực Mũi Tấn lúc còn bị bỏ hoang. Ảnh: N.T
Lên top