Bình Định: Tiếp tục di dời các công trình, trả lại không gian cho biển

Một góc Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ.
Một góc Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ.
Một góc Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ.
Lên top