Bình Định sẽ thu hồi nhà ở xã hội cấp sai đối tượng

Dự án Chung cư nhà thu nhập thấp - Cao ốc Long Thịnh. Ảnh: N.T
Dự án Chung cư nhà thu nhập thấp - Cao ốc Long Thịnh. Ảnh: N.T
Dự án Chung cư nhà thu nhập thấp - Cao ốc Long Thịnh. Ảnh: N.T
Lên top