Biệt thự và nhà vườn tiền tỉ của cặp đôi Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel

Biệt thự và nhà vườn của Quách Ngọc Ngoan và vợ. Ảnh: NSCC.
Biệt thự và nhà vườn của Quách Ngọc Ngoan và vợ. Ảnh: NSCC.
Biệt thự và nhà vườn của Quách Ngọc Ngoan và vợ. Ảnh: NSCC.
Lên top