Biệt thự ở Vũng Tàu giá 20 tỉ đồng của Kinh Quốc "Đồng tiền xương máu"

Biệt thự 20 tỉ đồng ở Vũng Tàu của diễn viên Kinh Quốc. Ảnh: NSCC.
Biệt thự 20 tỉ đồng ở Vũng Tàu của diễn viên Kinh Quốc. Ảnh: NSCC.
Biệt thự 20 tỉ đồng ở Vũng Tàu của diễn viên Kinh Quốc. Ảnh: NSCC.
Lên top