Biệt thự gần 50 tỉ đồng của Lã Thanh Huyền ngập không khí Tết

Biệt thự của Lã Thanh Huyền tại Hà Nội. Ảnh: NSCC.
Biệt thự của Lã Thanh Huyền tại Hà Nội. Ảnh: NSCC.
Biệt thự của Lã Thanh Huyền tại Hà Nội. Ảnh: NSCC.
Lên top