Biết giao thầu đất sai quy định nhưng vẫn kệ vì "tập thể thống nhất cao"

Lên top