“Biến” văn phòng thương mại thành nhà ở, Licogi 19 bị phạt 275 triệu đồng

Tòa nhà 25 Tân Mai, Hoàng Mai do Công ty Licogi 19 làm chủ đầu tư đã nhiều lần vi phạm trật tự xây dựng. Ảnh Cao Nguyên.
Tòa nhà 25 Tân Mai, Hoàng Mai do Công ty Licogi 19 làm chủ đầu tư đã nhiều lần vi phạm trật tự xây dựng. Ảnh Cao Nguyên.
Tòa nhà 25 Tân Mai, Hoàng Mai do Công ty Licogi 19 làm chủ đầu tư đã nhiều lần vi phạm trật tự xây dựng. Ảnh Cao Nguyên.
Lên top