Biến sân thượng thành khu vườn, Trọng Tấn thu hoạch nhiều trái cây, rau củ

Khu vườn của nhà ca sĩ Trọng Tấn. Ảnh: NSCC.
Khu vườn của nhà ca sĩ Trọng Tấn. Ảnh: NSCC.
Khu vườn của nhà ca sĩ Trọng Tấn. Ảnh: NSCC.
Lên top