Bị treo quyền lợi do vướng đất hỗn hợp và đất dân cư xây dựng mới

Người dân phải tiếp tục chờ đến hết năm 2021 mới có thể thoát cảnh bị treo quyền lợi do vướng đất hỗn hợp và đất dân cư xây dựng mới. Ảnh: A. Quang
Người dân phải tiếp tục chờ đến hết năm 2021 mới có thể thoát cảnh bị treo quyền lợi do vướng đất hỗn hợp và đất dân cư xây dựng mới. Ảnh: A. Quang
Người dân phải tiếp tục chờ đến hết năm 2021 mới có thể thoát cảnh bị treo quyền lợi do vướng đất hỗn hợp và đất dân cư xây dựng mới. Ảnh: A. Quang
Lên top