Bị "tra tấn" 20 cuộc điện thoại gạ mua nhà, đất/ngày

Một khu đô thị ở Hạ Long bỏ hoang từ hơn 10 năm nay. Ảnh: Nguyễn Hùng
Một khu đô thị ở Hạ Long bỏ hoang từ hơn 10 năm nay. Ảnh: Nguyễn Hùng
Một khu đô thị ở Hạ Long bỏ hoang từ hơn 10 năm nay. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top