Bị "tình cảm" tác động, ông Nguyễn Thành Tài giao đất vàng sai luật

Ông Nguyễn Thành Tài và Lê Thị Thanh Thuý. Ảnh do Bộ Công an cung cấp
Ông Nguyễn Thành Tài và Lê Thị Thanh Thuý. Ảnh do Bộ Công an cung cấp
Ông Nguyễn Thành Tài và Lê Thị Thanh Thuý. Ảnh do Bộ Công an cung cấp
Lên top