Bí thư Khánh Hoà đối thoại với dân dự án Khu biệt thự Quốc Anh

Dự án Khu biệt thự Quốc Anh (xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa) đã hết thời gian gia hạn nhưng chưa triển khai thực hiện trên thực địa. Ảnh: Nhiệt Băng
Dự án Khu biệt thự Quốc Anh (xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa) đã hết thời gian gia hạn nhưng chưa triển khai thực hiện trên thực địa. Ảnh: Nhiệt Băng
Dự án Khu biệt thự Quốc Anh (xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa) đã hết thời gian gia hạn nhưng chưa triển khai thực hiện trên thực địa. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top