Bị KTNN đề nghị "truy" trách nhiệm tập thể, cá nhân: Hancorp nói gì?

Lên top