Bị doanh nghiệp ồ ạt "xẻ thịt", hồ Đại Lải biến thành nhiều hồ nhỏ

Lên top