BerRiver Jardin: Phiên bản giới hạn của căn hộ “hướng thuỷ” tại Hà Nội

BerRiver Jardin – Nhà sang bên sông, sống xanh kề phố. Ảnh: BRG
BerRiver Jardin – Nhà sang bên sông, sống xanh kề phố. Ảnh: BRG
BerRiver Jardin – Nhà sang bên sông, sống xanh kề phố. Ảnh: BRG
Lên top