Bệnh viện nghìn tỉ đắp chiếu: CĐT thừa nhận chưa xin ý kiến chuyển đổi đất

Lên top