Bên trong các biệt thự, nhà liền kề “ma” ở Hà Nội

Rất nhiều ngôi nhà biệt thự, nhà liền kề bỏ hoang hơn 10 năm nay. Ảnh Cao Nguyên.
Rất nhiều ngôi nhà biệt thự, nhà liền kề bỏ hoang hơn 10 năm nay. Ảnh Cao Nguyên.
Rất nhiều ngôi nhà biệt thự, nhà liền kề bỏ hoang hơn 10 năm nay. Ảnh Cao Nguyên.
Lên top