"Bế tắc" với tiền sử dụng đất, nhiều người mòn mỏi chờ cấp giấy chủ quyền

Hàng loạt dự án trên địa bàn TP.HCM đang bế tắc với câu chuyện tính tiền sử dụng đất. Ảnh:Bảo Chương
Hàng loạt dự án trên địa bàn TP.HCM đang bế tắc với câu chuyện tính tiền sử dụng đất. Ảnh:Bảo Chương
Hàng loạt dự án trên địa bàn TP.HCM đang bế tắc với câu chuyện tính tiền sử dụng đất. Ảnh:Bảo Chương
Lên top