Bất thường tại dự án Cụm công nghiệp CN2 Sóc Sơn, Hà Nội: Làm rõ trách nhiệm, tránh khiếu nại kéo dài

Khu đất thực hiện dự án hiện đang là ruộng cấy lúa của người dân. Ảnh: ĐT
Khu đất thực hiện dự án hiện đang là ruộng cấy lúa của người dân. Ảnh: ĐT
Khu đất thực hiện dự án hiện đang là ruộng cấy lúa của người dân. Ảnh: ĐT
Lên top