Bất thường kiểu gọi vốn của Công ty bất động sản Nhật Nam

Các nhà đầu tư đi xem thực tế quỹ đất của Công ty Nhật Nam tại cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh). Ảnh: TT
Các nhà đầu tư đi xem thực tế quỹ đất của Công ty Nhật Nam tại cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh). Ảnh: TT
Các nhà đầu tư đi xem thực tế quỹ đất của Công ty Nhật Nam tại cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh). Ảnh: TT
Lên top