Eurowindow Holding và CenLand:

Bắt tay hợp tác đầu tư chung cư Eurowindow River Park

Cư dân sống tại chung cư Eurowindow River Park sẽ được ngắm sông Đuống, sông Hồng ngay từ khung cửa nhà mình. Ảnh: NSM
Cư dân sống tại chung cư Eurowindow River Park sẽ được ngắm sông Đuống, sông Hồng ngay từ khung cửa nhà mình. Ảnh: NSM
Cư dân sống tại chung cư Eurowindow River Park sẽ được ngắm sông Đuống, sông Hồng ngay từ khung cửa nhà mình. Ảnh: NSM
Lên top