Bất ngờ khi giá nhà ở xã hội giảm từ 10 – 17% sau khi kiểm toán

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa