Bất động sản vẫn là điểm sáng, thanh khoản, giá cả tốt

Kinh tế phục hồi chính là lực đẩy cho bất động sản phát triển. Ảnh Cao Nguyên.
Kinh tế phục hồi chính là lực đẩy cho bất động sản phát triển. Ảnh Cao Nguyên.
Kinh tế phục hồi chính là lực đẩy cho bất động sản phát triển. Ảnh Cao Nguyên.
Lên top