Bất động sản TP.HCM những tháng cuối năm: Quận 4 sẽ là đầu tàu