Bất động sản thời COVID -19, phân khúc nào vẫn hút khách mùa dịch?

Phân khúc trung cấp vẫn là điểm sáng của thị trường BĐS.
Phân khúc trung cấp vẫn là điểm sáng của thị trường BĐS.
Phân khúc trung cấp vẫn là điểm sáng của thị trường BĐS.
Lên top