Bất động sản Thanh Hóa: Xu hướng dịch chuyển sang sống tại chung cư

Khu đô thị Eurowindow Garden City quy mô 6,7 ha cung cấp khoảng 200 căn hộ chung cư cho thị trường Thanh Hóa.
Khu đô thị Eurowindow Garden City quy mô 6,7 ha cung cấp khoảng 200 căn hộ chung cư cho thị trường Thanh Hóa.
Khu đô thị Eurowindow Garden City quy mô 6,7 ha cung cấp khoảng 200 căn hộ chung cư cho thị trường Thanh Hóa.
Lên top