Bất động sản tăng trưởng nóng, Thái Hòa (Nghệ An) điểm thu hút đầu tư

Quy hoạch phát triển không gian đô thị Thành phố Thái Hòa với Đại lộ Lê Hồng Phong kết nối trực tiếp với khu hành chính thành phố và giai đoạn mở rộng trục hướng nam với hệ thống Cầu Hiếu 3, Cầu Hiếu 4. Ảnh: TNG
Quy hoạch phát triển không gian đô thị Thành phố Thái Hòa với Đại lộ Lê Hồng Phong kết nối trực tiếp với khu hành chính thành phố và giai đoạn mở rộng trục hướng nam với hệ thống Cầu Hiếu 3, Cầu Hiếu 4. Ảnh: TNG
Quy hoạch phát triển không gian đô thị Thành phố Thái Hòa với Đại lộ Lê Hồng Phong kết nối trực tiếp với khu hành chính thành phố và giai đoạn mở rộng trục hướng nam với hệ thống Cầu Hiếu 3, Cầu Hiếu 4. Ảnh: TNG
Lên top