Bất động sản Quận 8: Thời và cơ

Khu vực Q.8 đang triển khai dự án nâng cấp và mở rộng hạ tầng đường Bến Bình Đông.Ảnh: DHA
Khu vực Q.8 đang triển khai dự án nâng cấp và mở rộng hạ tầng đường Bến Bình Đông.Ảnh: DHA
Khu vực Q.8 đang triển khai dự án nâng cấp và mở rộng hạ tầng đường Bến Bình Đông.Ảnh: DHA
Lên top