Bất động sản nghỉ dưỡng sở hữu lâu dài hút dòng vốn đầu tư năm 2021

Dự án Venezia Beach - Luxury Residences & Resort là Tổ hợp thương mại, giải trí, nghỉ dưỡng và du lịch mang thương hiệu quốc tế 5 sao đẳng cấp, có quy mô 72ha do Hưng Vượng Developer phát triển.
Dự án Venezia Beach - Luxury Residences & Resort là Tổ hợp thương mại, giải trí, nghỉ dưỡng và du lịch mang thương hiệu quốc tế 5 sao đẳng cấp, có quy mô 72ha do Hưng Vượng Developer phát triển.
Dự án Venezia Beach - Luxury Residences & Resort là Tổ hợp thương mại, giải trí, nghỉ dưỡng và du lịch mang thương hiệu quốc tế 5 sao đẳng cấp, có quy mô 72ha do Hưng Vượng Developer phát triển.
Lên top