Bất động sản nghỉ dưỡng “sáng giá” sau mùa dịch?

Du lịch gặp khó khăn bất động sản nghỉ dưỡng chịu ảnh hưởng lớn, nhưng đây vẫn là phân khúc đầu tư đáng kỳ vọng. Ảnh: Mai An
Du lịch gặp khó khăn bất động sản nghỉ dưỡng chịu ảnh hưởng lớn, nhưng đây vẫn là phân khúc đầu tư đáng kỳ vọng. Ảnh: Mai An
Du lịch gặp khó khăn bất động sản nghỉ dưỡng chịu ảnh hưởng lớn, nhưng đây vẫn là phân khúc đầu tư đáng kỳ vọng. Ảnh: Mai An
Lên top