Bất động sản: Giao dịch giảm, vì sao giá vẫn tăng?

Lượng giao dịch giảm nhưng giá bất động sản vẫn giữ giá và thậm chí tăng. Ảnh: Thế Lâm.
Lượng giao dịch giảm nhưng giá bất động sản vẫn giữ giá và thậm chí tăng. Ảnh: Thế Lâm.
Lượng giao dịch giảm nhưng giá bất động sản vẫn giữ giá và thậm chí tăng. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top